Обявления, заповеди и документи - местни избори, октомври 2019 г.


виж повече »

Справка по ЕГН и ЛНЧ за номер на избирателна секция и място на гласуване


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява за всички български граждани справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Всички избиратели могат да проверят номера и адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Заявление за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис. Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор...

виж повече »

Общинска избирателна комисия - МИ 2019


Общинска избирателна комисия - Николаево започна работа на 04.09.2019 г. За контакти с комисията: тел. 0877 658726 и ел. поща: oik2438@cik.bg Линк към официалния сайта на Общинска избирателна комисия Николаево: https://oik2438.cik.bg/mi2019

виж повече »

Централна избирателна комисия - МИ 2019


  Линк към сайта на ЦИК - http://www.cik.bg      Линк към разяснителната кампания на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

виж повече »

Указ на президента на Република България


С Указ № 163 / 10.07.2019 г. на Президента на Република България изборите за общински съветници и кметове са насрочени за 27-ми октомври 2019 г. Указът е обнародван в Държавен вестник бр. 56 от 16.07.2019 г.

виж повече »