ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА поставяне на рекламно-информационни елементи – 2100


виж повече »

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТО ЗА СПИРКАТА, КОЯТО ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕВОЗВАЧЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – 2011


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА безплатно ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ – 2012


виж повече »

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ – 2051


виж повече »

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2008


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН - 2010


виж повече »

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – 2047


виж повече »

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2048


виж повече »

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2050


виж повече »

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА – 2087


виж повече »

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ – 2088


виж повече »

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2089


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА определен вид и КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2123


виж повече »