ДОГОВОР ЗА УСЛУГА - ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА УСЛУГАТА FREE CALL


виж повече »

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА - ИЗРАБОТКА НА УЕБСАЙТ НА ОДЗ СНЕЖАНКА


виж повече »

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА УЕБСАЙТА НА ОБЩИНАТА


виж повече »

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ: АЛГОС И


виж повече »

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФАС БЮДЖЕТ


виж повече »

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ АКТОПИС


виж повече »

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА-ОХРАНА НА СТАРЧЕСКИ ДОМ В ГРАД НИКОЛАЕВО


виж повече »

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА-ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД НИКОЛАЕВО


виж повече »

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА-ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: СМАРТ-ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА И САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ФИТНЕС-УРЕДИ В С.ЕДРЕВО


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ


виж повече »

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА-ИЗГОТВЯНЕ НА КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА


виж повече »

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗИМЕН СЕЗОН 2019-2020


виж повече »

РЕМОНТ НА ПАРК В С.ЕЛХОВО


виж повече »

РЕМОНТ НА ПАМЕТНИК В С.ЕЛХОВО


виж повече »

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГР.НИКОЛАЕВО


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА НА 8 БРОЯ ММИК


виж повече »

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА КМЕТСТВО С.НОВА МАХАЛА


виж повече »

РЕМОНТА НА АВТОСПИРКА В С.НОВА МАХАЛА


виж повече »

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА НА 2 БРОЯ ММИК


виж повече »

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В С.ЕЛХОВО


виж повече »

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В С.ЕДРЕВО


виж повече »

ДОГОВОР - РАДИО - 2019


виж повече »

Ремонт на пешеходен остров в с. Нова Махала


виж повече »

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА


виж повече »

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА УЧИЛИЩЕТО В С.ЕЛХОВО


виж повече »

Договор за доставка на дизелово гориво за нуждите на ОДЗ "Снежанка" за календарната 2020 г.


виж повече »

Договор за доставка на дизелово гориво за отопление


виж повече »

Ремонт на концертна зала, сцена към нея и фоайе в сградата на НЧ „Васил Левски 1923“, гр. Николаево


виж повече »

договор за извършване на услуга с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“


виж повече »

ДОГОВОР ЗА "РЕМОНТ НА УЛИЦА В С. НОВА МАХАЛА, ОБЩИНА НИКОЛАЕВО"


виж повече »

ДОГОВОР ЗА "РЕМОНТ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО"


виж повече »

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО


виж повече »