Обществена поръчка с предмет" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037684.

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9037677.

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033981

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в град Николаево, община Николаево, област Стара Загора “ , публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9033651.  

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ДЕТАЙЛНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР – ГР.НИКОЛАЕВО /ОУПО/”


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Изработване на общ устройствен план на община Николаево и детайлно решение на общинския център – гр.Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9032495

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031463

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните пр


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030914

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ


Във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 64, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 607663.

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ " Васил Левски 1923” гр. Николаево, общ. Николаево"


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ "Васил Левски  1923" гр. Николаево, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ " Васил Левски  1923” гр. Николаево, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9029437.

виж повече »

обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Център за административно обслужване на община Николаево”


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Строителство на одобрен по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” обект: „Център за административно обслужване на община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9029011

виж повече »