Проект на Програма за опазване на околната среда 2020-2024ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Николаево предоставя на заинтересованите граждани,  30-дневен срок, считано от 09.06.2020 г. до 08.07.2020 г. включително, за предложения и становища по

ПРОЕКТ

НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2020 – 2024 Г.,

който, в указания период, ще е на разположение в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет.3, стая 3.

Проектът на Програмата е публикуван по-долу.

  Проект на Програма за опазване на околната среда 2020-2024 - Добавен на: 09.06.2020« назад