Пръскане на земеделски парцели - 03-04 юни 2020 - Илия ИлиевОбщинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от Илия Илиев - земеделски стопанин от гр. Николаево, с което уведомява, че от 03-ти до 4-ти юни 2020 г. за времето от 15,00 ч. до 20,00 часа ще проведе третиране на черешова овощна градина, находяща се в местност "Кърталъка" в землището на гр. Николаево, с продукт за растителна защита "Децис" в доза 30 мл / дка и микроелементи.

Целият текст на писмото може да видите по-долу. Уведомително писмо вх. № 94И-00-32 / 03.06.2020 г. от Илия Илиев - Добавен на: 03.06.2020« назад