Пръскане на земеделски парцели - 01-03 юни 2020 - "ТИ ВИ МЕЛ" ООДОбщинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от "Ти Ви Мел" ООД, с което дружеството уведомява, че от 01-ви до 03-ти юни 2020 г., сутрин до 10,00 часа и вечер след 21,00 часа ще се проведе третиране на 550 дка череши в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с продукт за растителна зищита ДЕЦИС 2,5 ЕК в доза 30 мл / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.

 


 Уведомително писмо вх. № 12-00-87 / 29.05.2020 г. от "Ти Ви Мел" ООД - Добавен на: 29.05.2020

 Схема към Уведомително писмо вх. № 12-00-87 / 29.05.2020 г. от "Ти Ви Мел" ООД - Добавен на: 29.05.2020« назад