Пръскане на земеделски парцели - 30.05-03.06.2020Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково, с които кооперацията уведомява, че от 30-ти май до 3-ти юни 2020 г. за времето от 6,00 ч. до 10,00 часа и от 17,30 до 21,00 часа ще проведе третиране на 240 дка маслодаен слънчоглед, от които 100 дка в землището на с. Нова махала (БЗС № 51888-272-14-9), и 140 дка в землището на гр. Николаево (БЗС № 51648-6-2-2), с продукт за растителна защита "Торнадо" 5 ЕК в доза 200 мл / дка. 

Целият текст на писмата може да видите по-долу. Уведомително писмо вх. № 17-00-6 / 27.05.2020 г. от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково - Добавен на: 27.05.2020

 Уведомително писмо вх. № 17-00-7 / 27.05.2020 г. от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково - Добавен на: 27.05.2020« назад