Пръскане на земеделски парцели - 19-22 май 2020Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково, с които кооперацията уведомява, че от 19-ти до 22-ри май 2020 г. от 6,00 ч. до 10,00 часа ще се проведе третиране на маслодаен слънчоглед - с обща площ 690 дка в местност "Беклика" в землището на с. Нова махала, и землището на гр. Николаево - БЗС 51648-6-2-2, с продукт за растителна защита - "Торнадо" 5 ЕК в доза 200 мл / дка. 

Целият текст на писмата може да видите по-долу. Уведомително писмо вх. № 17-00-4 / 15.05.2020 г. от ЧПК "Прогрес" - Добавен на: 15.05.2020

 Уведомително писмо вх. № 17-00-5 / 15.05.2020 г. от ЧПК "Прогрес" - Добавен на: 15.05.2020« назад