Освобождаване от такса "Битови отпадъци"Данъчна служба при Община Николаево

уведомява всички жители на общината,

че срокът за  подаване

на декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕ

от част от услугите за

 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

е

29.11.2019 г.

« назад