Проект за изменение на такса битови отпадъци - за обществено обсъжданеВ раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на такса битови отпадъци. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект. Предложенията могат да бъдат депозирани на е-mаil адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net , в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или в гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2 План-сметка за дейност "Чистота" в Община Николаево за 2020 г. - проект - Добавен на: 14.11.2019« назад