Тържествена сесия с полагане на клетва на новоизбраните общиски съветници и кметове, мандат 2019-2023Днес, 06.11.2019 г., от 15.00 часа се проведе тържественото първо заседание на ОбС Николаево, мандат 2019-2023 година. Заседанието бе свикано и открито от областния управител на област Стара Загора - г-жа Гергана Микова. Новоизбраните общински съветници, новоизбраният Кмет на община Николаево - г-н Николай Кънев, и новоизбраните кметове на селата Едрево, Елхово и Нова махала, съответно г-н Неделчо Миланов, г-н Красимир Малов и г-н Щилиян Велинов, положиха клетва и подписаха клетвен лист, с което официално встъпиха в длъжност.

  

 

На заседанието бе избран и новият председател на общински съвет Никсолаево. Със седем гласа "за" - това е г-н Юсеин Юсменов.

 

С хляб и сол, по стара българска традиция, Общинска администрация посрещна новоизбрания кмет на община Николаево г-н Николай Кънев. Инж. Петко Попов - до днес временно изпълняващ длъжността кмет на Община Николаево, предаде на новия градоначалник символа на местната  власт - металната огърлица, и ключа на града, което е своебразен знак за отговорността към местната общност. 

     

  

 

Попътен вятър на новоизбраните общински съветници и кметове и успешен мандат!

 

« назад