Заповеди

 Заповед за одобряване на ПУП в с. Елхово - Добавен на: 03.06.2019

 Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-281 и УПИ II-281 в кв. 34 по плана на гр. Николаево - Добавен на: 04.10.2019

 Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II-400 и УПИ III-400 в кв. 14 по плана на гр. Николаево - Добавен на: 04.10.2019

 Заповед за опазване на обществения ред - по време на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. - Добавен на: 24.10.2019

 Заповед за опазване на обществения ред по време на втория тур на изборите за кметове, насрочен за 03.11.2019 г. - Добавен на: 31.10.2019

 Заповед № РД-01-42 / 17.02.2020 г. за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 34 по плана на гр. Николаево - за УПИ I и УПИ II - Добавен на: 19.02.2020

 Заповед № РД-01-63 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на част от кв. 31 по плана на гр. Николаево - за УПИ V и УПИ VI - Добавен на: 04.03.2020

 Заповед № РД-01-136 / 12.05.2020 г. за забрана за къпане в отрити водни площи, реки, канал и други, непредназначени за тази цели - Добавен на: 15.05.2020

 Заповед № РД-01-139 / 14.05.2020 г. за въведени противоепидемични мерки на територията на община Николаево за периода 14.05-14.06.2020 г. - Добавен на: 15.05.2020

 Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 14.05-14.06.2020 г. - Добавен на: 15.05.2020

 Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г. за въведени забрани на територията на община Николаево за периода 18.05-14.06.2020 г. и отмяна на Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 - Добавен на: 22.05.2020

 Заповед № РД-01-150 / 22.05.2020 г. на Кмета на Община Николаево за забрана за разполагане на преместваеми търговски обекти и съоръжения в дните 23-25 май 2020 г. - Добавен на: 22.05.2020

 Заповед № РД-01-151 / 27.05.2020 г. за отпадане на част от въведените до 14.06.2020 г. забрани на територията на община Николаево и отмяна на Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 - Добавен на: 29.05.2020

 Заповед № РД-01-152 / 27.05.2020 г. за определяне на пожароопасен сезон за 2020 г. - Добавен на: 29.05.2020

 Заповед № РД-01-153 / 29.05.2020 г. за задействане на сиренно-оповестителната система - Добавен на: 29.05.2020« назад