ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНОбщ устройствен план на община Николаево - предварителен и окончателен поект. Общ устройствен план на община Николаево - Добавен на: 03.02.2020

 Приложение 1А - Добавен на: 03.02.2020

 Приложение 1Б - Добавен на: 03.02.2020

 Приложение 1В - Добавен на: 03.02.2020

 Опорен план - Добавен на: 03.02.2020

 Общ устройствен план - схема - Добавен на: 03.02.2020

 Схема водоснабдяване и канализация - Добавен на: 03.02.2020

 Схема на защитените територии - Добавен на: 03.02.2020

 Схема на транспортната мрежа - Добавен на: 03.02.2020

 Схема селищна структура - Добавен на: 03.02.2020

 Схема за опазване на обектите на културно-историческото наследство - Добавен на: 03.02.2020

 Схема газоснабдяване - Добавен на: 03.02.2020

 Схема електроснабдяване - Добавен на: 03.02.2020

 Схема зелена система - Добавен на: 03.02.2020

 Общ устройствен план на община Николаево - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 ОПОРЕН ПЛАН - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Общ устройствен план - схема - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема за опазване на обектите на културно-историческото наследство - предвалителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема на защитените територии - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема зелена система - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема газоснабдяване - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема електроснабдяване - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема водоснабдяване и канализация - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема на транспортната мрежа - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017

 Схема на селищната структура - предварителен проект - Добавен на: 24.11.2017« назад