Видни личностиПрофесор Николай Генчев е едно от най-значимите имена в българската историография и хуманитаристика от втората половина на  ХХ век.

Той е роден в Николаево, Старозагорско на 02.11.1931 г., където получава основно образование. Завършва гимназия във Велико Търново, след което постъпва в историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, дипломирайки се като първенец на випуска си. През 1959 г. свързва професионалното си развитие с историята. През 1974 г. става професор. Защитава различни дисертации. Две години е съветник в правителството на Алжир и четири е Заместник председател на Комитета за природни и исторически ценности към ЮНЕСКО /1978-1982/. През периода 1975-1982 г. е декан на Историческия факултет, а в годините 1991-1993 г. – е и ректор на Софийския университет.

През 1989 г. е избран за член на БАН.

През всичките тези години проф. Генчев остана верен и на още нещо – на така обичаното нему родно Николаево, което, освен че дари на България един от най-светлите умове, го приюти в последните му нерадостни години на съзнателно усамотение.

През  2003  година, по инициатива на тогавашния Кмет на община Николаево  г-н Вълчо Вълчев, в гр. Николаево бе издигнат бюст-паметник на проф. Николай Генчев.

 

« назад