Видни личности 

ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ Е ЕДНО ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ И ХУМАНИТАРИСТИКА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА  ХХ –я ВЕК.
ТОЙ Е РОДЕН В НИКОЛАЕВО, СТАРОЗАГОРСКО НА 02.11.1931 г., КЪДЕТО ПОЛУЧАВА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАВЪРШВА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВАО, СЛЕД КОЕТО ПОСТЪПВА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ДИПЛОМИРАЙКИ СЕ КАТО ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА. ПРЕЗ 1959 г. СВЪРЗВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ РАЗВИТИЕ С ИСТОРИЯТА. ПРЕЗ 1974 г. СТАВА ПРОФЕСОР. ЗАЩИТАВА РАЗЛИЧНИ ДИСЕРТАЦИИ. ДВЕ ГОДИНИ Е СЪВЕТНИК В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИР И ЧЕТИРИ Е ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ КЪМ ЮНЕСКО /1978-1982/. ПРЕЗ ПЕРИОДА 1975-1982 г.Е ДЕКАН НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, А В ГОДИНИТЕ 1991-1993 г. И РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ ФАКУЛТЕТ. ПРЕЗ 1989 г. Е ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА БАН.
ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ ПРОФ.ГЕНЧЕВ ОСТАНА ВЕРЕН И НА ОЩЕ НЕЩО – НА ТАКА ОБИЧАНОТО НЕМУ РОДНО НИКОЛАЕВО, КОЕТО ОСВЕН ЧЕ ДАРИ НА БЪЛГАРИЯ ЕДИН ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ УМОВЕ, ГО ПРИУТИ В ПОСЛЕДНИТЕ МУ НЕРАДОСТНИ ГОДИНИ НА СЪЗНАТЕЛНО УСАМОТЕНИЕ.
ПРЕЗ  2003  ГОДИНА ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ БЕ ИЗДИГНАТ БЮСТ-ПАМЕТНИК НА ПРОФ.НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ.

 

 

« назад